راهنمای ساخت آزمون

وضعیت آزمون ها

کلیک کنید و آزمون خود را بسازید

آخرین آزمونها

آخرین آزمونهای ایجاد شده در سایت

  • همه
  • ازمونک
  • دبستان
  • سایر آزمونها
  • متوسطه اول
  • متوسطه دوم

تایپ سریع ریاضی

روش تایپ فرمول ریاضی سریعتر از نوشتن روی کاغذ

راهنمای ساخت آزمون

آزمون آزمایشی آنلاین حسابان
آزمون آنلاین جغرافیا پایه دوازدهم علوم انسانی نوبت اول
آزمون آنلاین ریاضی (1) پایه دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک – فصل 1 تا 3
آزمون آنلاین نوبت اول پایه دهم درس 1 تا 8 تاریخ
آزمون آنلاین نوبت اول اول مطالعات فرهنگی فصل 1 و 2
آزمون آنلاین نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم کلیه رشته ها درس 1 تا 5

مزایا

مزایای ساخت با این آزمون ساز

آزمونک ها

آزمونهای کوچک و کلاسی

بخش ارسال سوالات آزمون

1-در سوالات چهار گزینه ای ، همواره گزینه صحیح را گزینه الف قرارا دهید.

2-برای تایپ فرمولهای ریاضی از گزینه و برای تایپ فرمولهای شیمی از گزینه استفاده نمایید

3-اگر بارم سوالات متغییر است ، بارم را جلو سوال ذکر کنید

 

4- در سوالات «جای خالی» گزینه مورد تظر را در { } قرار دهید و اگر بارم متفاوتی دارد به صورت زیر بارم را وارد کنید

مثال: مدارس به دلیل شویا {ویروس|2}تعطیل است اما {آموزش|1}تعطیل نیست.

جای خالی اول: ویروس _دو نمره
جای خالی دوم : آموزش_یک نمره