آزمون آمار و ریاضی(2) - فصل 2

پایه یازدهم علوم انسانی

سطح سوالات
متوسط 50%

قبل آزمون به نکات زیر توجه کنید

نام درس: ریاضی و آمار (2)
پايه: یازدهم
رشته: علوم انسانی
تعداد سوال:20
نام طراح سوال:منوچهر اسفندیاری
مدت آزمون:  40 دقیقه

قبل از آزمون وارد سايت شويد

اگر اولین بار است که آزمون میدهید ،ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد این صفحه شوید

سوالات با توجه به تعداد و دشواري ازمون تنظيم شده است. لذا در انجام آزمون عجله نكنيد

سوالات بصورت تصادفي از مخازن سوال انتخاب مي شود

گزينه هاي هر سوال به صورت تصادفي تعويض مي شود

آزمون فصل 2 ریاضی و آمار دوازدهم انسانی_ درس 2- دنباله های حسابی