آزمون کار وفن آوری پودمان 1،2،3 - پایه نهم

دوره متوسطه اول - پایه نهم

سطح سوالات
متوسط 50%

قبل آزمون به نکات زیر توجه کنید

نام درس: کاروفن آوری
پايه: نهم
رشته: ندارد
تعداد سوال:20
نام طراح سوال:عیسی یوسفی
مدت آزمون:  30 دقیقه

قبل از آزمون وارد سايت شويد

اگر اولین بار است که آزمون میدهید ،ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد این صفحه شوید

سوالات با توجه به تعداد و دشواري ازمون تنظيم شده است. لذا در انجام آزمون عجله نكنيد

سوالات بصورت تصادفي از مخازن سوال انتخاب مي شود

گزينه هاي هر سوال به صورت تصادفي تعويض مي شود

.