بانک سوالات تمام دروس

سوال

مفاد کدام عبارت بيانگر نظر خاص پارامنیدس است؟

 هستی و وجود حقیقت ثابت دارد نه در حال حرکت و شدن.
 1. سوال

فيثاغورث واژه …………. را به معنایی که امروز رایج است و واژه ……….. را برای جهان نخستین بار به کار برد.

 تئوری - کیهان
 1. سوال

این بیان که (فيلسوفانی که به نام فيثاغورسیان خوانده می‌شدند نخستین کسانی بودند که خود را وقف رياضيات و پیشرفت آن کردند) از کیست؟

 ارسطو
 1. سوال

فواید تفکر فلسفی در همه گزینه‌ها آمده است به جز ………

رهایی ازمسائل بنیادین
 1. سوال

کدام عبارت بیانگر تمثیل غار افلاطون است؟

آنچه در این جهان است اصل و حقیقتش در جهان دیگر است.
 1. سوال

مفاد کدام عبارت بیانگر نظر هراکلیتوس نمی‌باشد؟

 .هستی و وجود حقیقت ثابتی دارد و این ثبات است که بر همه چیز فرمان می‌راند و نمی‌توان از آن گریخت.
 1. سوال

فيلسوفان می‌کوشند نمونه‌هایی از …….. را برای ….. دیگران بیان کنند.

 مغالطه‌های فلسفی_ عبرت
 1. سوال

نخستین اندیشمند یونانی که بود؟ ماده اولیه علم را چه می‌دانست؟ تفسیر او درباره جهان چه روشی بود؟

تالس - آب - عقلانی
 1. سوال

کدام گزینه بخش اصلی و ریشه‌ای فلسفه را تشکیل می‌دهد؟

 معرفت شناسی - وجود شناسی
 1. سوال

کدام گزینه در تعریف دانش فلسفه غلط است؟

 .دانشی که به دنبال جلوگیری از خطای اندیشه است
 1. سوال

هر دانشی از چه جهت از دانش‌های دیگر متمایز می‌شود؟

 از جهت موضوع و روش
 1. سوال

مرتبه اول تفکر …….. است که همان تفکر درباره ………. است که ملاصدرا آن را ……… می‌نامد.

 تفکر غیر فلسفی - سؤالات عادی و روزمره - فطرت اول
 1. سوال

شالوده و زیربناهای علوم در ………. محکم می‌شوند.

 فلسفه‌های مضاف
 1. سوال

کدام گزینه با دیدگاه سیاسی لیبرالیسم سازگاری دارد؟

 مدارس خصوصی
 1. سوال

در کدام گزینه مراحل تفکر فلسفی به درستی آمده است؟

 برخورد با مساله فلسفی - طرح سوال فلسفی - بررسی اندوخته‌ها - دریافت پاسخ فلسفی
16 سوال

به استفاده مجدد از فاضلاب …………. می‌گویند.

 • باز چرخانی آب
17. سوال

برای جلوگیری از بروز آلودگی و تخریب سازه‌ها باید:

 • برای منابع آبی فاصله یا حریم قائل شد
18. سوال

باز چرخانی کدام نوع آب به ترتیب به منزله خروج از بحران کم آبی و منبع جدید آب در دنیای امروز محسوب می‌شود؟

 • آب خاکستری _ آب خاکستری
19. سوال

دشت ممنوعه دشتی است که در آن ………………

 • آبخوان در معرض خطر نابودی است
20. سوال

کدام روش آبیاری در صورت اجرای علمی می‌تواند بهتر باشد؟

 • آبیاری سنتی
21. سوال

برای تشکیل هر سانتی متر خاک در شرایط مختلف آب و هوایی چند سال طول می‌کشد؟

 • ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال
22. سوال

کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

 • آلاینده‌های خاک به صورت مستقیم از طریق گیاهان بر سلامت انسان تاثیر می‌گذارند.
23. سوال

اقدام کشور ژاپن برای پیشگیری و حفاظت و رفع آلودگی خاک چیست؟

 • بر خورد قانونی با آلوده کنندگان خاک
24. سوال

کدام یک از مزیت‌های محصولات ترژان نیست؟

 • نیاز به آفت کش و علف کش
25. سوال

از مضرات کودهای شیمیایی نیست؟

 • کمک به حفظ محیط زیست
26. سوال

کدام یک از اثرات آلودگی هوا محسوب نمی‌شود؟

 • وارونگی دما
27. سوال

مهم ترین دلایل آلودگی هوای مکزیکوسیتی چه بود؟

 • کیفیت نامطلوب سوخت و خودروهای فرسوده
28. سوال

آلودگی هوا در محیط‌های بسته چند برابر بیشتر از محیط‌های باز است؟

 • ۵ تا ۱۰ برابر
29. سوال

رنگ‌های سبز و زرد به ترتیب بیانگر کدام طبقه از شاخص کیفیت هوا می‌باشند؟

 • پاک – سالم
30. سوال

کدام یک از آلودگی‌های زیر در هوا سبب گمراهی جانوران در جهت یابی و تعیین موقعیت آن‌ها می‌شود؟

 • آلودگی الکترو مغناطیسی
31. سوال

انرژی …………. مهم ترین شکل از انرژی است که زندگی امروزی ما به آن وابسته است.

 • الکتریکی
32. سوال

افزایش دمای کره زمین ناشی از افزایش …………. است.

 • گاز کربن دی اکسید
33. سوال

نتیجه و آثار گرمایش جهانی نیست؟

 • بلندتر شدن زمستان
34. سوال

قدیمی ترین روش استفاده از انرژی باد به کدام کشور باز می‌گردد؟

 • ایران
35. سوال

کدام کشور در تولید سوخت سبز پیشرو می‌باشد؟

 • برزیل
36. سوال

کدام یک در مورد نصف النهار صحیح می‌باشد؟

 • نیم دایره‌های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده‌اند.
37. سوال

کدام یک در انقلاب تابستانی نیمکره شمالی اتفاق می‌افتد؟

 • طول روزها از شب‌ها بیشتر می‌شود.
38. سوال

کدام یک از ویژگی‌های ناهمواری‌های جوان نیست؟

 • وجود قله‌های گنبدی شکل
39. سوال

کدام یک از عوامل موثر بر آب و هوا صحیح نمی‌باشد؟

 • جنس خاک و شیب زمین
40. سوال

کدام یک از مهم ترین مناطق صید ماهی جهان محسوب می‌شوند؟

 • محل تلاقی آب‌های گرم و سرد
41. سوال

کدام یک بیشترین و مهم ترین تاثیر را در به وجود آمدن زیست بوم‌ها دارد؟

 • آب و هوا
42. سوال

در مورد زیست بوم ساوان کدام یک صحیح نمی‌باشد؟

 • در ساوان همیشه زمین مرطوب است.
43. سوال

چرا جنگل‌های بارانی استوایی را ریه‌های زمین نامیده اند؟

 • چون این جنگل‌ها ۵۰ درصد اکسیژن زمین را تولید می‌کنند.
44. سوال

مهاجرت مردم اروپا به سرزمین‌های جدید جزء کدام یک از انواع مهاجرت می‌باشد؟

 • خارجی و اختیاری
45. سوال

کدام یک جزء ملاک‌های توسعه انسانی نیست؟

 • احساس امنیت و آزادی
46. سوال

کدام یک از مناطق زیر از نظر میزان درآمد و رفاه با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

 • اروپای غربی
47. سوال

کدام یک از عوامل داخلی نابرابری جهانی می‌باشد؟

 • نبودن وحدت و مشارکت بین مردم
48. سوال

در زمان کدام پادشاه صفویه افغان‌ها در قندهار دست به شورش زدند؟

 • شاه سلطان حسین
49. سوال

کدام یک از ویژگی‌های قرون جدید در اروپا صحیح نمی‌باشد؟

 • قرار گرفتن اروپاییان در عصر تاریکی و وسطا
50. سوال

جهانگردان اروپایی در مورد کدام یک از عوامل رونق تجارت در دوران صفویه بسیار نوشته اند؟

 • امنیت راه‌های ایران
51. سوال

کدام پادشاه برای نخستین بار برای تاسیس نیروی دریایی در خلیج فارس اقداماتی انجام داد؟

 • نادرشاه افشار
52. سوال

آخرین فرمانروای زندیه که بود و توسط چه کسی بی رحمانه به قتل رسید؟

 • لطفعلی خان – آقا محمد خان
53. سوال

دوره حکومت …………. همزمان با آغاز و نفوذ گسترده کشورهای انگلیس فرانسه و روسیه در ایران بود.

 • فتحعلی شاه
54. سوال

هدف استعماری روسیه از رابطه با ایران در دوره قاجار چه بود؟

 • رسیدن به آب‌های خلیج فارس و اقیانوس هند
55. سوال

علل استعمارگری اروپاییان بعد از انقلاب صنعتی چه بود؟

 • شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت نظامی خود
56. سوال

روزنامه وقایع اتفاقیه در دوران چه کسی چاپ می‌شد؟

 • عباس میرزا
57. سوال

کدام یک جزء ویژگی‌های سیاره‌های بیرونی است؟

 • از گازهای مختلف تشکیل شده اند.
58. سوال

کدام یک از نتایج حرکت انتقالی زمین می‌باشد؟

 • به وجود آمدن سال شمسی
59. سوال

یخچال‌ها و نزولات جوی مربوط به کدام یک از محیط‌های کره زمین می‌باشد؟

 • هیدروسفر
60. سوال

کدام یک نشانگر تاثیر فعالیت‌های انسان بر ناهمواری‌های زمین است؟

 • خانه‌های روستایی کندوان
61. سوال

کدام یک از علل مهم افزایش دمای کره زمین می‌باشد؟

 • افزایش خودروها و فعالیت‌های صنعتی انسان
62. سوال

کدام گزینه باعث شده است که اکوسیستم آب‌ها و اقیانوس‌ها به شدت آسیب ببیند؟

 • صید بی ‌رویه و انبوه ماهی‌ها
63. سوال

جنگل‌های کشور کانادا مربوط به کدام یک از انواع زیست بوم‌ها می‌باشد؟

 • تایگا
64. سوال

چه زمانی یک گونه برای همیشه منقرض و ناپدید می‌شود؟

 • زمانی که آخرین عضو یک گونه می‌میرد.
65. سوال

کدام یک از نتایج رشد منفی جمعیت می‌باشد؟

 • افزایش جمعیت سالخورده
66. سوال

کدام یک از عوامل انسانی باعث جذب جمعیت می‌شود؟

 • وجود مراکز صنعتی و گردشگری
67. سوال

در سال ۲۰۱۷ میلادی کشور ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در کدام گروه قرار گرفته است؟

 • بالا
68. سوال

چه کشورهای متوسط طول عمر پایین دارند؟

 • کشورهایی که با گرسنگی و سوءتغذیه مواجه هستند.
69. سوال

کدام یک از اقدامات شاه طهماسب صفوی می‌باشد؟

 • دفع حملات ازبک‌ها و عثمانی‌ها
70. سوال

کدام یک از اقدامات شاه عباس صفوی به ضرر حکومت صفویه و سقوط حکومت انجامید؟

 • محروم کردن شاهزادگان از حکومت ولایات
71. سوال

پرسودترین کالای صادراتی که در انحصار شاه عباس قرار داشت کدام یک بود؟

 • صادرات ابریشم
72. سوال

در عهدنامه ترکمنچای کدام مناطق ایران به تصرف روسیه درآمد؟

 • سرزمین‌های شمال رود ارس
73. سوال

کدام رویداد مربوط به دوره‌ی ناصرالدین شاه نیست؟

 • عهدنامه گلستان
74. سوال

مهم ترین دلیل مخالفت مردم ایران با امتیاز تالبوت چه بود؟

 • جلوگیری از تسلط بیگانگان بر منابع و ثروت کشور
75. سوال

چه کسی بنیان گذار مدرسه دارالفنون بود؟

 • امیرکبیر
 1. کدام گزینه نیاز های مهم انسان را نشان می دهد؟
  •  آب، غذا، هوا و ارتباط با دیگران

2. سوالمهمترین راه ارتباط انسان ها بایکدیگر،‌ …………………. است.

 کلام

3. سوالکدام گزینه از شرایط صحبت کردن است؟

 زمان مناسبی را برای صحبت کردن انتخاب کنیم.

4. سوالکدام احساس با بقیه متفاوت است؟

 کلافگی از صدای فروشنده ی دوره گرد

5. سوالکدام مورد ترس نا به جا است؟

 ترس از تصویر حیوانات درنده

6. سوالدر کدام استان، کارخانه های ذوب آهن و تولید فولاد وجود دارد؟

 اصفهان

7. سوالکارخانه های تولید رنگ و مواد شوینده، از مواد تولیدی کدام کارخانه ها استفاده می کنند؟

 پتروشیمی

8. سوالکدام یک از کارخانه های زیر در گروه صنایع مصرفی قرار ندارد؟

 ماشین سازی

 

9. سوالجمعیت هلال احمر در چه زمینه ای کار می کند؟

 کمک به زلزله زدگان

 

10. سوالکدام گزینه از ویژگی های رفتاری مناسب اعضای یک گروه نیست؟

 پرکاری

 

11. سوالتعدادی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کنند، ……………………. نامیده می شوند.

 شورا

12. سوالکارخانه ای که کیف و کفش تولید می کند، جزء کدام گروه از صنایع قرار می گیرد؟

 مصرفی

 

13. سوالکدام گزینه از صادرات ایران نیست؟

 ماشین آلات

 

14. سوالبخش عمده صادرات و واردات کشور ایران، از طریق …………….. انجام می شود

 بندر

 

15. سوالکدام گزینه از واردات ایران نیست؟

 محصولات کشاورزی

 

16. سوالدر کدام راه زمینی، خطر تصادف خودروهای رو به رو کمتر است؟

 آزاد راه

17. سوالبه کسانی که (( قطار، کشتی و هواپیما)) را هدایت می کنند،به ترتیب چه می گویند؟

 لوکوموتیوران، ناخدا، خلبان

18. سوالکدام ناحیه ی آب و هوایی ایران به دلیل بارندگی کم و خاک نامناسب، دارای جمعیت کم یا خالی از جمعیت است؟

 نواحی داخلی

19. سوالتونل زیرزمینی که آب در آن خود به خود از مناطق پر آب به نواحی کم آب، جاری می شود، …………… نام دارد.

 قنات

20. سوالحمل و نقل با کدام وسیله نقلیه بسیار ارزان است؟

 کشتی

 1. 1. سوالدر سوره والعصر، خداوند به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟
  •  به زمان چون با ارزش ترین چیزها عمر انسان است.
 2. 2. سوالبه نظر امام کاظم(ع) چه کسانی در دنیا و آخرت مرتبه شان بالاتر است؟
  •  کسانی که عقل و دانایی‌شان کامل تر است.
 3. 3. سوالدین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟
  •  دین اسلام یعنی تسلیم شدن
 4. 4. سوال
 5. در آیه “وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ” به چه معجزه‌ی علمی قران اشاره شده است؟
  •  به این که جهان در حال گسترش و انبساط است.
 6. 5. سوال
 7. در حدیث امام باقر(ع): اسلام بر پنج پایه استوار است. کدام یک صحیح است؟
  •  نماز، روزه، زکات، حج، ولایت
  •  
 8. 6. سوال
 9. تحدّی در قرآن به چه معنی است و منظور از آن چیست؟
  •  دعوت انسان‌ها به مبارزه که هیچکس و هیچگاه نمی‌تواند مانند قرآن کتابی بیاورند
 10. 7. سوال
 11. چرا خداوند پیامبران متعددی برای هدایت انسان فرستاده است؟
  •  به خاطر شرایط زمانی و مکانی در میان بندگان.
  •  د.
 12. 8. سوال
 13. از مهم ترین عوامل ختم نبوت چه چیزی است؟
  •  اینکه معجزه او نباید از نوع کتاب باشد و از تحریف محفوظ بماند.
 14. 9. سوال
 15. سه مسئولیت مهم پیامبر(ص) در کدام یک از گزینه‌ها آمده است؟
  •  ۱- دریافت وحی ۲- آموختن احکام قرآن ۳- تشکیل حکومت
 16. 10. سوال
 17. آیه ۵۵ سوره مائده در شأن کدام یک از معصومین نازل شده و نشانگر چه چیزی است؟
  •  در شأن حضرت علی(ع) که در هنگام نماز انگشتر خود را به گدا بخشیدند.
 18. 11. سوال
 19. حدیث تقلین در اواخر عمر پیامبر(ص) به چه چیزی اشاره شده است؟
  •  اینکه پیامبر(ص) فرمودند: در میان شما دو چیز گرانمایه می‌گذارم، کتاب خدا و اهل بیتم را.
  •  
 20. 12. سوال
 21. خداوند از پیامبران می‌خواهد تا در چه چیزی تفرقه نکنند؟
  •  در دین
  •  
 22. 13. سوال
 23. معجزه قرآن دو جنبه دارد آن را نام ببرید؟
  •  اعجاز لفظی و اعجاز محتوایی
 24. 14. سوال
 25. خداوند از چه طریقی حجّت را بر بندگانش تمام کرده است؟
   با فرستادن انبیاء
  • 15. سوال
 26. حضرت ابراهیم چه آیینی داشت؟
  •  آیین توحید و یکتاپرستی
 1. سوال
  این که گفته می‌شود فرهنگ هر ملت، خاص خود آن‌ها است، بیانگر کدام ویژگی فرهنگ است؟
  میراث جمعی بودن

 2. سوال
  روش احترام گذاشتن ژاپنی‌ها با روش احترام گذاشتن ما با یکدیگر، متفاوت است. این تفاوت روش با کدام گزینه مرتبط است؟
  تفاوت در عقاید
 3. سوال
  به فردی که فاقد توانایی درک پدیده‌های فرهنگی است و مهارت بررسی تاثیر متقابل پدیده‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با پدیده‌های فرهنگی را ندارد اصطلاحاً …………… می‌گویند.
  بی سواد فرهنگی
 4. سوال
  چرا مفهوم فرهنگ دارای تعاریف متعدد و متفاوت است؟ چون موضوع مورد مطالعه فرهنگ، انسان است که بسیار پیچیده است
 5. سوال
  کدام گزینه از ویژگی‌ها و خصوصیات فرهنگ نیست؟
  انتسابی بودن
 6. سوال
  تقسیم بندی فرهنگ در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
  فرهنگ محسوس و فرهنگ غیر محسوس
 7. سوال
  اینکه در کشوری اعتقاد به ادیان الهی حاکم بر جامعه است، کدام سطح فرهنگ را در بر می‌گیرد؟
  عقاید و باورها
 8. سوال
  به نظر شما هنر سبدبافی کدام یک از ویژگی‌های فرهنگ را به نمایش می‌گذارد؟
  فرهنگ محسوس
 9. سوال
  منظور از درونی شدن فرهنگ چیست؟
  فرهنگ ابتدا خارج از وجود کودک است با نمادها و نشان‌ها به تدریج در ذهن و هویت او وارد می‌شود و باز تولید می‌شود.
 10. سوال
  کدام گزینه از دلایل اهمیت و ضرورت شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی نیست؟
  فرهنگ در گذشته بشر تاثیر گذار است
 11. سوال
  هدف مطالعات فرهنگی چیست؟
  شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگ افراد و جهان‌های اجتماعی در جهت سادگی زنگی بشر
 12. سوال
  کدام گزینه تماما به نیازهای ثابت انسان اشاره دارد؟
  زمان، مکان، عدالت، امنیت
 13. سوال
  کدام گزینه از عوامل تحول اجتماعی نیست؟
  زمان و مکان
 14. سوال
  ارتباط اجتماعی به چه معنا است؟ انتقال معانی و پیام‌ها به کمک نمادها
 15. سوال
  مراتب ارتباط انسانی در بستر فرهنگی جامعه به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
  خانواده، گروه، رسانه‌های جمعی، کل جامعه
 16. سوال
  کدام گزینه از روش‌های ارتباط فرهنگی در جوامع گذشته نیست؟
  گردش، اینترنت
 17. سوال
  کدام گزینه از کاربردهای رسانه در جامعه نیست؟
  محدود کردن افراد به دانش فضای مجازی
 18. سوال
  با توجه به مفهموم “مهندسی ذهن” کدام گزینه اشتباه است؟
  تقویت حس میهن دوستی و فرهنگ دوستی در افراد
. سوال

چند تا از مجموعه‌های زير متناهی هستند؟«مجموعه انسان‌های روی زمين – بازه (۱ و ۰) – مجموعه اعداد اول يک رقمی – مجموعه سلول‌های عصبی مغز انسان»

 •  ۳
2. سوال

نمایش هندسی مجموعه (A−B)⋃(B−C)کدام است؟

 •  
3. سوال

در یک دنباله‌ی حسابی مجموع سه جمله‌ی اول برابر با ۱۲ و تفاضل جمله‌ی چهارم از جمله‌ی هفتم برابر با ۹ است. مجموع سه جمله‌ی دوم این دنباله چقدر است؟

 •  ۳۹
4. سوال

با توجه به الگوی روبرو کدام گزینه صحیح است؟

 •  این الگو یک الگوی غیر خطی می‌باشد.  شکل (۱(
5. سوال

جمله صدم الگوی زير چند نقطه دارد؟

 •  ۳۹۷
6. سوال

عبارتa_{n}=\frac{n(n+1))}{2} جمله عمومی کدام دنباله است؟

 • دنباله اعداد مثلثی
7. سوال

بین ۳ و ۴۸ سه واسطۀ هندسی درج کرده‌ایم. مجموع این سه واسطۀ هندسی کدام عدد زیر می‌تواند باشد؟

 •  ۴۲
 •  
8. سوال

در کدامیک از گزینه‌ها همه مقادیر تعریف شده هستند؟

 • tan180^o,\frac{1}{Cos0^o},cot90^o
9. سوال

مطابق شکل، يک موشک در ارتفاع 2 کيلومتری از سطح زمين شليک شده است. اگر زاويه‌ی موشک با افق برابر αباشد و tanα=0/25، موشک در فاصله‌ی چند کيلومتری از نقطه‌ی A با زمين برخورد می‌کند؟

 •  ۸
10. سوال

مساحت مثلث روبرو کدام است؟

 • 5\sqrt{3}
11. سوال

اگر خط y=\sqrt{3}x+2را رسم کنیم زاویه آن با جهت مثبت محور طول‌ها کدام است؟

 •  ۶۰
12. سوال

اگر نقطه‌ی p(-\frac{1}{2},y)روی دایره‌ی مثلثاتی در ربع سوم با زاویه‌ی θ قرار داشته باشد، tanθکدام است؟

 • \sqrt{3}
13. سوال

خلاصه شده عبارت tanα(tanα+cotα)کدام است؟

 • \frac{1}{Cos^2\alpha }
14. سوال

اگر cotθ=−2و cosθ<0 باشد، مقدار sinθکدام است؟

 • 5\sqrt{5}
15. سوال

کدام گزینه همواره صحیح است؟

 •  اگر aریشه دوم b باشد، آنگاه −a هم ریشه دوم bاست.
16. سوال

در مقایسه دو عدد \sqrt[3]{0/125}و \sqrt{0/25}کدام گزینه صحیح است؟

 • \sqrt[3]{0/125}=\sqrt{0/25}
17. سوال

در کدام گزینه هر یک از اعداد روی محور بالا به درستی به عدد متناظر با ریشه سوم خود، روی محور پایین وصل شده است؟

 •  
18. سوال

هر عدد مثبت یا منفی دارای ………… ریشه پنجم است. اگر عدد مثبت باشد ریشه پنجم آن ……….. و اگر منفی باشد ریشه پنجم آن ………. است.

 •  یک- مثبت- منفی
 1. سوال
  کدام گزینه، جای خالی را به درستی کامل می‌کند؟سرعت گسترش شهر نشینی در ………. بیشتر از سایر نواحی جهان است.
  آسیا و آفریقا
 2. سوال
  افزایش شهرهای میلیونی یکی از مهم ترین پدیده‌های مربوط به ………… در جهان است.
  تغییرات الگوی شهر نشینی
 3. سوال
  با توجه به اینکه «اهواز از غرب با عراق، از شرق با استان فارس، از جنوب با بنادر جنوبی و از شمال با مرکز ایران ارتباط دارد» کدام توضیح درباره این سکونتگاه نادرست است؟
  مکان شهر اهوار نقش مهمی در ادامهٔ حیات یا گسترش آن ایفا می‌کند.
  .
 4. سوال
  ………….. یعنی بیشترین مسافتی که مردم منطقه برای دریافت خدمات از آن سکونتگاه طی می‌کنند.
  دامنۀ نفوذ
 5. سوال
  شهرگرایی، روندی ……….. است.
  اقتصادی – اجتماعی
 6. سوال
  اگر مجموع فضاهای سبز یک شهر ۲۰۰ هزار متر مربع و سرانه کاربردی فضای سبز شهر ۱۰ متر مربع به ازای هر نفر باشد؛ جمعیت آن شهر چقدر است؟
  ۲۰۰۰۰ نفر
 7. سوال
  تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی از وظایف مهم ………… است.
  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 8. سوال
  مطالعهٔ ………… به برنامه ریزان کمک می‌کند که محدودیت‌ها را بشناسند و به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که از فضاهای شهر به طور مناسب و متعادل استفاده شود.
  کاربری زمین
 9. سوال
  کدام گزینه جاهای خالی را به درستی کامل می‌کند؟…………… هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری است. …………… در گذشته مهم ترین عامل توسعهٔ روستایی محسوب می‌شد.
  تحقق شهر پایدار – توسعهٔ کشاورزی
 10. سوال
  کدام گزینه «صحیح یا غلط» بودن گزاره‌های زیر را مشخص می‌کند؟پایداری شهر حد و حصر و نقطهٔ انتهایی ندارد.در صورت بی توجهی به مناطق روستایی و خالی شدن این مناطق، مشکلات در مناطق شهری نیز افزایش می‌یابد.
  صحیح – صحیح
 11. سوال
  کدام گزینه مربوط به «مراحل دوم» کار در سامانهٔ اطلاعات جغرافیایی است؟
  اطلاعات با توجه به اهداف و نیاز کاربر پردازش و تجزیه و تحلیل فضایی و مدل سازی می‌شود
 12. سوال
  ……………. از مؤلفه‌های داده‌ها و اطلاعات است.
  موقعیت جغرافیایی دارند (داده‌های مکانی)
 13. سوال
  گزارۀ «کدام مناطق برای گسترش بازارها و مراکز تجاری مناسب اند.» به کدام ویژگی برنامهٔ آمایش سرزمین اشاره دارد؟
  توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همۀ مناطق
 14. سوال
  سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور به کدام نهاد وابسته است؟
  وزارت كشور
 15. سوال
  وَندالیسم شهری مربوط به کدام مسئله و مشکلی است را که امروزه شهرها با آن روبرو هستند؟
  امنیت شهری و آسیب‌های اجتماعی

 16. سوال
  ………… گسترده ترین شبکه خط آهن را در میان قاره‌های جهان دارد.
  اروپا
 17. سوال
  طولانی ترین خط قطار تندروی جهان متعلق به کشور ……… است.
  چین
 18. سوال
  هدف حمل و نقل ………… است.
  ارتباط دادن مکان‌ها و نواحی به هم
 19. سوال
  ……………. بهترین نوع لوکوموتیوها از نظر سازگاری با محیط زیست اند.
  لوکوموتیوهای الکتریکی
 20. سوال
  بکی از کاربردهای مهم کشتی های ……… حمل خودروهای صادراتی از کشورهای سازنده به سایر کشورها است.
  کشتی های رو-رو
 21. سوال
  در سال ۱۳۹۶ پرتردد ترین بنادر مسافری به ترتیب بنادر …………، …………….، ……………. و …………. بوده اند.
  قشم، شهید حقانی، چارَک و خرمشهر
 22. سوال
  کشور …………… زادگاه قطار است.
  انگلیس
 23. سوال
  ………….. تنها خط برقی کشور است.
  جلفا – تبریز
 24. سوال
  صاحب نظران …………. را رکن زیربنایی اقتصاد و توسعهٔ اقتصادی کشورها می‌دانند.
  حمل و نقل
 25. سوال
  همه گزینه‌ها از عواملی هستند که منجر به «فقر شهری» می‌شوند؛ به جز ……….. جرم و بزهکاری