آزمون فارسی(2) - فصل یک و ذو

دوره متوسطه اول - پایه یازدهم

سطح سوالات
متوسط 50%

قبل آزمون به نکات زیر توجه کنید

نام درس: فارسی (2)
پايه: یازدهم
رشته: مشترک همه رشته ها
تعداد سوال:20
نام طراح سوال:مهناز اسفندیاری
مدت آزمون:  30 دقیقه

قبل از آزمون وارد سايت شويد

اگر اولین بار است که آزمون میدهید ،ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد این صفحه شوید

سوالات با توجه به تعداد و دشواري ازمون تنظيم شده است. لذا در انجام آزمون عجله نكنيد

سوالات بصورت تصادفي از مخازن سوال انتخاب مي شود

گزينه هاي هر سوال به صورت تصادفي تعويض مي شود

.