در مورد ازمون سازِ دبیرخانه ریاضی شهرستانهای استان تهران

با شیوع ویروس کرونا ، اقداماتی جهت آموزش مجازی فراهم شد و با وجود نرم افزار شاد ، کمتر به قسمت ارزشیبابی و برگزاری ازمون توجه شده و ضعف این قسمت بیشتر نمایان است .

با وجود سایتهای آزمون ساز و گوگل فرم، شاید به نظر مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اما دریافت هزینه از سوی سایتهای آزمون ساز و سختی نوشتن فرمولهای ریاضی در گوگل فرم باعث شد ، سایتی را طراحی و در خدمت دبیران ریاضی منطقه شهرستانهای استان تهران قرار دهیم که علاوه بر رایگان بودن ، سادگی خاصی در طراحی و تایپ سوالات ریاضی دارد.

1.طرح ساده ازمون در محیط Word
2.تصحیح خودکار
3.پرسشهای تصادفی از مخزن سوالات
4.پرسشهای تصادفی
5.گزینه های تصادفی
….