ریاضی (۳) - فصل اول - درس‌های ۲ و ۳

دوره متوسطه دوم - پایه دوازدهم - رشته تجربی

سطح سوالات
متوسط 50%

قبل آزمون به نکات زیر توجه کنید

نام درس: ریاضی 3
پايه:دوازدهم
رشته: علوم تجربی
تعداد سوال:15
نام طراح سوال:منوچهر اسفندیاری
مدت آزمون:  30 دقیقه

قبل از آزمون وارد سايت شويد

اگر اولین بار است که آزمون میدهید ،ابتدا ثبت نام کرده و سپس وارد این صفحه شوید

سوالات با توجه به تعداد و دشواري ازمون تنظيم شده است. لذا در انجام آزمون عجله نكنيد

سوالات بصورت تصادفي از مخازن سوال انتخاب مي شود

گزينه هاي هر سوال به صورت تصادفي تعويض مي شود

.